ШТИТИМО УГЛЕД ЕСНАФА

                                                               

05.фебруар 2013.Београд

Крајем децембра месеца претходне године одржана је 10.редовна седница скупштине УСВБ где су усвојене нове одребе етике у вештачењу судских вештака УСВБ, како би штитили углед правосудне професије и углед еснафа.

Вештачења у Србији, да прати развој технологије и технике ради израде стручних експертиза код републичких органа и институција,стварање и ширење уједначених стандарда процене вредности,ради обављања саме професије и успостављање саме етике проценитеља УСВБ.

Усвојене нове одредбе етике у вештачењу судских вештака УСВБ

Професионална етика у вештачењу

Сврха постојања Удружења судских вештака Београда јесте служење грађанима,
институцијама и привредним субјектима и побољшање квалитета њиховог свакодневног живота, Зато је активност у Удружењу веома племенит посао.Судски вештаци док обављаји свој посао,не смеју изражавати властите политичке ставове,и увек треба да поступају на правичан и непристрасан начин, и треба да имају на уму да раде за општи интерес заједнице у Републици Србији.

Судски вештаци треба да буду максимално дискретни према чињеницама и информацијама до којих дођу током или приликом обављаља свога посла.

Вештаци УСВБ треба да избегавају све врсте дискриминације, (засноване на расној припадности,социјалном пореклу,етичком пореклу,брачном или родитељском статусу,политичким или верским уверењима и другим критеријумима).

Вештине и стечена знања судских вештака, чланова УСВБ треба додатно претворити у оперативну праксу.То је често даоста компликована етапа али се показала суштинском,за коју до сада на овим нашим просторима није било разумевања ни од државне власти ни од Ресорног министарства правде.

Вештине су оне активности које су судски вештаци стекли на основу оног што су научоли у прошлости или на основу квалификација које су стекли.Такође је то вештина која се може научити,односно стећи учењем и праксом,а ми смо провели 19.година вештачења у Републици Србији.

 

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2022 www.sudski-vestaci.org.rs