Општа разматрања проценитеља-судских вештака УСВБ

28. јун 2012. Медиа Центар, Београд

Проценитељски је врло захтеван посао, који изискује знање из области делатности, такође је високо одговоран посао, а проценитељи своје закључке донесе независно на основу одговарајућих података. Стручна делатност проценитеља-судског вештака заснована је на сталном усавршавању и стицању стручног искуства проценитеља из одређених области. Очекује се у Републици Србији Нови закон о катастру непокретности, који ће увести масовну процену непокретности и да ће то бити велики и значајан посао за проценитеље и када је реч о стечају, легализацији објеката, хипотекарне вредности непокретности, промет покретне и непокретне имовине и друго.

Надамо се да ће се у овој области уредити прописи и техничка регулатива у Србији.

 

У Београду 28.06.2012.

Директор
Академик Миладин Кнежевић

 

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2023 www.sudski-vestaci.org.rs