НА ВРАЧАРУ ОДРЖАНА 11. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНА УСВБ

07.02.2014. Београд-Врачар

У Градској општини Врачар одржана је 11. Редовна седница Скупштине УСВБ, посвећена је најактуелнијим питањима о раду и пословању за 2013.годину и о актуелној ситуацији и пракси у области вештачења у Републици Србији.

Поздравну реч на седници упутио је Миладин Кнежевић, директор, скупштину отворио и водио председник скупштине Милан Зјајић.

На скупштини изабрани су нови чланови Управног и Надзорног одбора и додељене су Повеље за почасно звање „Заслужни судски вештак“ и то: Проф. др Милану Вујанићу, Академику Проф. др Србољубу Живановићу, и Проф.др Бранимиру Александрићу.

У свечаном делу седнице учествовали су извођачи народне музике, на традиционалном музичком инструменту фрула Слободан Никитовић из Београда и на традиционалном музичком инструменту гусле Саво Контић из Београда.

На крају, седница је оцењена као успешна, а њен закључак био је да се након уписа у Регистар правних лица за обављање вештачења област: Интелектуална својина, ужа специјалност: Индустријска својина, патенти и жигови, Удружење активно укључи у вештачењу спорова код Привредног и Вишег суда у Београду.

 

 

 

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2023 www.sudski-vestaci.org.rs