СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ДО 2015.

Informacije05.09.2013. Београд

Судски вештаци пуноправни чланови УСВБ са адвокатима из Београда у летњој башти Удружења разматрали су најактуелнија питања у вези са заштитом интелектуалне својине у Републици Србији. На састанку са учесницима округлог стола говорило се о пракси решавања спорова у области интелектуалне својине и начинима унапређења исте. Међу темама састанка била је и тема ,, Стратегија развоја интелктуалне својине за период од 2011 до 2015 године “, коју је Влада Републике Србије донела 23. Јуна 2011. године и објавила у ,, Службеном гласнику Републике Србије “ 05 број 30-4852/2011.

Стратегија је програмско-плански документ који се односи на перод од 2011. до 2015. године. Она се састоји од визије националног система интелектуалне својине 2015. године и од Акционог плана са конкретним мерама које Република Србија мора да спроведе у правцу реализације ове визије.

Стратегија се састоји од четири дела:
а) правно-институционална основа заштите интелектуалне својине
б) сузбијање и санкционисање повреда права интелектуалне својине
в) привредна примена интелектуалне својине
г) подизање јавне свести и образовање.

Посебан осврт дао је патентни брокер и судски вештак Миладин Кнежевић из Београда који је истакао да непоштовање права интелектуалне својине угрожава виталне интересе носиоца права интелектуалне својине и подрива темеље иновационе делатности у Републици Србији и одбија инвеститоре из других земаља да улажу свој капитал у нашу земљу.

У оквиту округлог стола донети су следећи закључци:

Наш циљ Удружења је да сваки заинтересовани носилац права патента у што краћем року добије потребне податке и информације

Овај одржани округли сто у низу скупова, ради информисања јавности имао је за циљ, подизање нивоа друштвене свести о значају интелектуалне својине и зашто је интелектуална својина важна у ,, производњи знања“.

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2022 www.sudski-vestaci.org.rs