О Удружењу

УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА ДОО БЕОГРАД

Удружење судских вештака Београда основано је 1994 године са циљем да окупља судске вештаке из разних области вештачења у судским и вансудским поступцима.

Удружење судских вештака Београда је пререгистровано као привредни субјект, друштво са ограниченом одговорношћу код Агенције за привредне регистре у Београду (2006.).

Удружење судских вештака д.о.о. Београд, уписано је у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, ужа специјалност: процена вредности капитала и имовине, код Министарства правде Републике Србије (2011.).

Удружење поседује ЛИЦЕНЦУ за процену вредности капитала и имовине предузећа (1997.).

Удружење има регистровани жиг код Завода за интелектуалну својину Београд (1997.).

Наш циљ и сврха постојања независне експертске групе УСВБ је:

1. Користите нашу вештину, знање и стечена искуства;
2. Ми смо ту због вас, и ваших имовинских и личних права;
3. Ако желите да имате доказ вештачењем у погледу решавања неког пословног проблема? Позовите нас!

Ко смо ми

Удружење судских вештака д.о.о., Тадеуша Кошћушка 38, Београд уписано је у регистар правних лица за обављање послова вештачења, за област вештачења економско-финансијска и ужу специјалност: Процена вредности имовине и капитала; Број: 740-05-00181/11-03, 02.11.2011,код Министарства правде Републике Србије;

Именовани судски вештаци пуноправни чланови УСВБ, за наручиоца пружају услуге судског и вансудског вештачења у своје име и за свој рачун из следећих области:

Знање и стечена искуства наших судских вештака (експерата) који поседују референтне резултате у земљи и иностранству преточено је у подршку и пружању стручних услуга и савета, усмерени на остваривање пословних интереса одабраних клијената.


Стручне услуге:

Данас УСВБ на тржишту Србије и региона испуњава захтеве клијената и потребе домаћих и међународних инвеститора, гарантује успешну имплементацију пројеката са познавањем домаћих правних и техничких прописа и стандарда.

Наше стратешко опредељење да нашим услугама Удружење пружа квалитетну и ефикасну помоћ судовима и заинтересованим државним ораганима у решавању сложених судских спорова где се захтева мултидисциплинарно вештачење тима судских вештака различитих струка и специјалности.

Временска прогноза
Курсна листа НБС

Београд

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2023 www.sudski-vestaci.org.rs