ОДРЖАН ДАН ВЕШТАКА У СРБИЈИ

Београд, 07. април 2014.

Дана 07. априла 2014, на Благовести, у просторијама Удружења судских вештака Београда, поводом 20. годишњице Удружења и 170 година Вештака у Србији, обележен је дан вештака.

Поздравну реч присутнима и гостима упутио је Миладин Кнежевић, директор, а Дејан Тошић, председник Управног одбора Друштва, говорио је о професији вештака у Србији.

Том приликом уручена је Повеља почасног звања ЗАСЛУЖНИ СУДСКИ ВЕШТАК проф. др Бранимиру Александрићу из Београда и Захвалнице Дејану Тошићу, председнику Управног одбора, Радославу Маричићу, потпредседнику Управног одбора, Сави Папићу, члану Управног одбора, Војиславу Поповићу, члану Управног одбора и мр Бранки Миловић, члану Управног одбора.

ПОЗИВ ЗА XІ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ УСВБ

Београд, 28.01.2014.

Informacije На основу чл.45. статута УСВБ, директор друштва Академик Миладин Кнежевић сазива Скупштину.

Позивамо судске вештаке УСВБ и заинтересоване судске вештаке који желе да се учлане у наше Удружење,да присуствују XІ редовној седници скупштине Удружења,која ће се одржати 07.02.2014.год.(петак) у великој свечаној сали градске општине Врачар, улица Његошева 77, са почетком у 12 часова.

 

ОДРЖАН САСТАНАК О ПРОЈЕКТУ ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ ПОСЛОВАЊА BEP – код USAID Србија

25.новембар 2013.Београд - УСВБ УСВБ УСВБ Представници USAID Србија и УСВБ , 25.новембра 2013. У Београду одржали су састанак у вези пројекта за боље услове пословања BEP- са циљем пројекта да помогне влади Републике Србије да повећа конкурентност домаће економије и приватног сектора.

Сврха активности је да се креира идејно решење базе података о трансакцијама непокретности који су неопходни за исправну процену вредности непокретности као залоге,детаљну анализу тржишта непокретности као и обрачун индекса вредности непокретности. Народна банка Србије у сарадњи са BEP-ом,покренула је пројекат израде оквира за успостављање централне националне базе података тржишта непокретности.

За потребе овог пројекта BEP говорио је консултант господин Krzysztof Grzesik, потпредседник TEGoVA Brussels,који има дугогодишње искуство у поменутој области,стечено кроз процес израде трансакције базе података тржишта непокретности у Пољској.
Директор Удружења судских вештака Београд Миладин Кнежевић говорио је о идентификацији кључних институција у земљи које располажу са подацима о непокретностима.
Генерални секретар УСВБ Дејан Тошић говорио је о законским прописима који уређују професију судски вештак,који су проблеми судских вештака –проценитеља за одређену врсту непокретности и које су спорне предложене законске одредбе које уређују ову материју.
На састанку је усвојен предлог да Министарство правде Републике Србије,да јавна овлашћења инспектора-службено лице судским вештацима проценитељима који су специјализовани за одређене области процене,отворена су још и многа друга питања која траже одговоре,тако да се указала потреба да се на исту тему одржи следећи састанак за 7.дана у Београду.

Захвалност госпођици Сандри Родић менаџеру USAID Србија, која је организовала састанак.

 

ЗАШТИТА КОРИСНИКА КРЕДИТА У ДИНАРИМА

Београд, 09.09.2013.

InformacijeУСВБ у сарадњи са Урдужењем за заштиту потрошача и корисника финансијских услуга из Београда ИУСТА планира да учествује у раду Кредитне радионице средином септембра, када се отвара саветовалиште за кориснике кредита,која ће се налазити у улици 27 марта број 38 у Београду, а за све информације обратите се на телефон (011) 3244912.

Основна идеја двају удружења је да се информативна и заштитна функција кредитне радионице обезбеди не само за случајеве када дође до спорне ситуације, већ и пре тога односно, да се корисницима кредита омогуће информације, савети и правна помоћ и пре него што закључе уговор са банком.

Вођена је и тематска расправа по два питања

  1. Да ли је валутна клаузула која је уговорена правно ваљана?
  2.  Да ли је валутна клаузула прихватљива са економско-финансијског аспекта када се кредит одобрава и враћа у динарима?

Удружења су се сагласила да је за оба питања одговор НЕ.

 

ОТВОРЕНИ ДАН

Informacije„Отворени дан“са судским вештацима одржава се сваког четвртка са почетком у 14. ºº часова.

Желите да се информишете о вештачењу или о процени вредности капитала и имовине ради донешења пословне одлуке,позивамо вас да дођете на „Отворени дан“,где можете добити од наше независне експертске групе судских вештака УСВБ основне информације о пружању стручних услуга и савета усмерених на остваривање пословних интереса.

Наше стратешко опредељење да нашим услугама Удружење пружа квалитетну и ефикасну помоћ судовима и заинтересованим физичким и правним лицима,државним органима и локалној самоуправи у решавању сложених судских спорова,где се захтева мултидисциплинарно вештачење тима судских вештака различитих области и специјалности.
Наш циљ и сврха постојања независне експертске групе УСВБ је:

Пријављивањем за “Отворени дан“ бићете евидентирани за присуствовање на првом наредном термину.

КОНФОРМНИ МЕТОД + ПРОСТ МЕТОД ЗАТЕЗНА КАМАТА ПРЕМАШУЈЕ НЕКОЛИКО ПУТА ГЛАВНИЦУ

Informacije08. фебруар .2013. Београд

Потраживања и обавезе дужника по систему обрачуна по конформној методи је упропастило дужнике и сами дужници нису у могућности да је схвате.Обрачун Затезне Камате конформном методом није у сагласности са Уставом Републике Србије.

Највећа захвалност припада aдвокату из Ваљева др.Петру Милутиновићу,који је протеклих година указао Уставном Суду у Београду на Уставне одредбе и неправилности и крешење законских прописа у Републици Србији у вези обрачуна затезне камате применом конформног метода обрачуна.

ДЕТАЉНИЈЕ

 

НА ВРАЧАРУ ОДРЖАНА 10. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УСВБ

Informacije20. децембар 2012. Београд - Врачар

У градској општини Врачар одржана је 10. по реду редовна и јубиларна седница скупштине УСВБ, посвећена најактуелнијим питањима пословања и проблемима из области вештачења у Републици Србији.

ДЕТАЉНИЈЕ

 

Права вештака

22. новембар 2012., Београд       

Странка може приговорити налазу вештака, али у том случају „дужна је да стави одређене конкретне примедбе, није довољно да приговара само уопштено.“
Навод-исказ странке да је налаз вештака нестручан је недовољан, јер се тиме не доказује нити указује зашто се сматра да је налаз нестручан.
Изјашњење о налазу вештака мора бити изричито, опредељено и у њему тачно наведено у чему се састоји нестручност налаза.

Одржана панел дискусија од четвртка до среде

31.октобар 2012. Београд, Земун

Током седам октобарских дана, одржана је панел дискусија у Београду-Земун, „Од четвртка до среде“, а обрађена је тема интелектуалне својине под називом: Предузимање мера за спровођење и заштиту права интелектуалне својине, носиоца патента у Републици Србији.

Циљ ове панел дискусије је био давање доприноса у области правосуђа када је у питању кршење и злоупотреба права интелектуалне својине на нашим просторима, а ради се о крупном бизнису где се обрћу милиони, и да је мудро бити упознат са интелектуалном својином.

Последњег дана дискусије договорено је да ће се наставити проналажење решења са којима се Удружење сусреће, а то је и изазов за судске вештаке УСВБ, када је реч о вештачењу патента.

Такође је договорено да ће се следећи пут наставити дискусија о интелектуалној својини у области медицине.

Панел дискусију водио Академик Миладин Кнежевић.

 

Појам затезна камата се различито схвата

Informacije10.10.2012.

На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате наведеног у тачки 1. изреке, у делу који гласи: „применом конформне методе“, престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Сл. гласнику Републике Србије“.
Одлука је објављена у „Сл. гласнику РС бр.73/2012 од 27.јула 2012.

У јавности се води дебата, већ трећи месец како и  на који начин се обрачунава и примењује Законска затезна камата која се различито схвата.

Неједнаки критеријуми методе за примену обрачуна затезне камате доводе да се неједнако суди, а неједнако суђење је највећа неправда, каже Академик Миладин Кнежевић, директор Удружења судских вештака у Београду.

Судски вештаци чланови УСВБ су мишљења да решење треба тражити према свима подједнако са врло прецизним одредбама Закона о затезној камати, а донета Одлука Уставног суда је коначна, извршна и општеобавезујућа.

 

Европа процењује српске проценитеље

InformacijeБеоград, 28. јун 2012. Медија Центар, Београд

Поводом доласка високих функционера ТEGoVA организације у Србију и квалификације Националног Удружења Проценитеља Србије НУПС за додељивање REV (The Recognised European Valuer) Сертификата у Србији 28.06.2012., одржана је прес конференција у Медија Центру, Београд, Теразије бр.3, којом је шира јавност упозната са вишеструким бенефитима које доноси европска шема оцењивања стручности проценитеља некретнина у Србији. Активно учешће на прес конференцији узело је и Удружење судских вештака Београд, којег је представљао директор Академик Миладин Кнежевић и генерални секретар УСВБ Дејан Тошић.

Детаљније: Општа разматрања проценитеља судских вештака УСВБ

 

Обавештење о избору судских вештака у чланство УСВБ

InformacijeБеоград, 23.мај 2012.

Учлањење судских вештака је до 31.12.2012. на добровољној бази и није обавезујуће. О чланству УСВБ води се посебна евиденција.

На основу правилника о критеријумима и поступку за пријем правних лица за обављање послова вештачења и судских вештака у чланство УСВБ, бр.1351 од 27.12.2011., физичко лице или правно лице које обавља послове вештачења и жели да постане пуноправни или придружени члан Удружења дужно је да испуни приступницу за пријем у чланство, која се налази на нашем веб сајту, достави биографију, фотокопију решења о именовању судског вештака, једну фотографију (за личну карту) и једну фотографију (за личну карту) у електронском облику.

Пуноправни члан судски вештак УСВБ може бити именовани и регистровани судски вештак који је уписан код Министарства правде Републике Србије, који је 5 (пет) пута био ангажован за судског вештака или има одговарајућу препоруку правосудних органа или научних и стручних установа и организација за обављање послова вештачења у одређеној области.

Чланство у Удружењу може стећи правно лице и инострано физичко лице које обавља послове вештачења уз сходну примену законских прописа у земљи чији је држављанин.

Одлуку о пријему у чланство Удружења доноси на својој седници Управни одбор.

Кликните овде:  Правилник о критеријумима у поступку за пријем правних лица за обављање послова вештачења и судских вештака у чланство УСВБ

 

Судски вештаци све траженији

InformacijeБеоград, 20.05.2012.

За деценију и по број судских вештака у Србији увећао се чак осам пута. Док их је 1996. Било око 700, данас, када је окончан регистар вештака, има их 5.500. Од тога, само у Београду близу 3.000
Без њих тешко да може да се оконча било који судски поступак, а њихове услуге још су „пожељније“ од пре три месеца, када је донет нови Закон о парничном поступку. Сада странке могу и мимо одлуке суда да ангажују вештаке и да њихове анализе као доказ приложе уз тужбу. Тиме се убрзава поступак.

Ако друга страна има примедби, суд може да ангажује другог вештака, али и њему је посао олакшан пошто већ има мишљење колеге. У пракси се, каже Миладин Кнежевић, директор Удружења судских вештака Београда, ствари ипак нису убрзале, јер поступак и даље развлаче адвокати.

Иначе, према званичном ценовнику УСВБ, услуге вештачења за један предмет просечно стају 97.000 динара. Најскупљи су трошкови вештачења – 82.500, консултанске услуге – 35.000, излазак вештака на терен – 14.000, и долазак на главни претрес – 12.000. Све ово у парници плаћају странке, које накнаду морају да уплате одмах у депозит суда. Ако су странке сиромашне, судија може да одлучи да обе стране поделе трошкове по пола или да цео износ сноси правосуђе.

 

Обавештење: Нове одредбе о вештацима у Новом Закону о парничном поступку Републике Србије

InformacijeБеоград, 20.02.2012.

Нови Закон о парничном поступку, као један од предуслова за ефикасан рад у правосуђу, омогућава промене које су везане за све учеснике у парничном поступку. Овим законом се утврђују правила када је реч о доказивању-доказ вештачењем.
Сада странка може суду да предложи писани налаз и мишљење вештака одговарајуће струке, у вези са чињеницама из члана 259. овог закона.

Налаз и мишљење из става 1. овог члана суд ће да достави супротној страци на изјашњење.
Суд може решењем да одреди да се извођење доказа вештачењем спроведе читањем писаног налаза и мишљења које је странка приложила, а након изјашњења супротне странке, у смислу члана 260. став 2. овог закона.

Предлог из члана 260. овог закона, писани налаз и мишљење вештака из члана 261. овог закона, као изјашњење супротне стране, подносе се суду најкасније до завршетка припремног рочишта за главну расправу, ако припремно рочиште није одржано.

Рок за подношење суду налаза и мишљења вештака не може да буде дужи од 60 дана.

Закон о парничном поступку ступио је на снагу 1. Фебруара 2012.

Ако желите да имате доказ вештачењем? Позовите нас!   

 

На Врачару је одржан 24.12.2011. 1. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СУДСКИХ ВЕШТАКА под покровитељством Министарства правде Републике Србије

УСВБ УСВБ УСВБ Поздравну реч упутио Академик Миладин Кнежевић
1. Међународни Конгрес судских вештака, Београд 2011. отворио је Др Предраг Борота, председник организационог одбора.

У име Министарства Републике Србије, господин Бранислав Стевић, шеф одсека за правосудну професију узео је учешће у тематском делу Конгреса и истакао значај одржавања 1. Међународног Конгреса судских вештака, са нагласком у вези националне стратегије реформе правосуђа.

Сви говорници су истакли значај одржавања Конгреса и да се одмах крене са припремама за одржавање 2. Међународног Конгреса судских вештака у току 2012. године. 


Warning: exif_read_data(kongres_86.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_79.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_80.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_75.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_76.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_85.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_78.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_83.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_77.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_82.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_84.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_81.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_87.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

Warning: exif_read_data(kongres_74.jpg): Illegal IFD size in /home/sudskive/public_html/template.gallery.php on line 12

 

Позив за IX редовну седницу Скупштине УСВБ и Први Међународни Конгрес Судских Вештака Београд, 2011.

Позив судским вештацима УСВБ

IX редовна седница Скупштине УСВБ и Први Међународни Конгрес Судских Вештака Београд 2011. под покровитељством Министарства правде Републике Србије биће одржан 24.12.2011. (субота) у великој свечаној сали градске општине Врачар, улица Његошева 77 у 12 сати. Контакт особа - генерални секретар Дејан Тошић, 063/89-89-214.


Правосудна професија СУДСКИ ВЕШТАК

Судски вештак је лице, које путем свог специјалног стеченог знања пружа доказно средство у форми чињеница која су предмет доказивања и одговарајућег стручног образложења, код свог писменог налаза.

Судски вештак сагладава целокупан доказни материјал, а оцењивање се односи на целокупни поступак рада вештака, само на чињенице и закључке утврђење стручним мишљењем вештака одговарајуће струке.

Суд именује судског вештака по правилу из редова судских вештака.

Вештак не може бити одговоран за дато мишљење чак и уколико се његов налаз побије од стране другог вештака или комисије вештака у супервештачењу, вештак не може бити одговоран уколико се не утврди да је до тог налаза дошло намерно или крајњом непажњом.

Евиденцију о судским вештацима и правним лицима за обављање послова вештачења води Министарство правде Републике Србије, Београд, ул. Немањина 22-26.


InformacijeКако треба користити судског вештака

15. јун, 2011.

Задатак вештаку мора бити прецизан не двосмислен, јасан и мора се односити на тачно одређена питања из делокруга рада (струке и специјалности) вештака, дакле по одређеним стручним и техничким питањима што у пракси није увек случај.

Наиме често се задаци вештацима дају слободно оквирно што вештака доводи у незавидан положај будући да суд и судија није предходно разрешио правна питања која врло често значајно опредељују правац и околности на које се вештачи.
Вештак је лице које не суди и не пресуђује, нити је у стању да решава правна питања, за која није ни квалификован.

Судски вештак за економско-финансијску област и индустријску својину Миладин Кнежевић  из Београда, члан УСВБ напомиње, да судски вештаци, који су организовани код привредних субјеката, установа или органа, као и чланови Удружења судских вештака не дају стручно мишљење у име своје организације, већ искључиво у своје властито име.

 

УСВБ пуноправни члан TEGoVA, Европска група проценитељских удружења, Брисел

6-7 мај 2011.

InformacijeДана 6 и 7 маја 2011. TEGoVA, Европска група проценитељских удружења – Brussels примила је УСВБ као новог пуноправног члана, на одржаној скупштини у Windsor, United Kingdom. TEGoVA заступа интересе квалификованих проценитеља, TEGoVA је европска непрофитна групација која се састоји од 45 Удружења проценитеља из 26 земаља, који представљају око 120.000 проценитеља у Европи.

Кликни овде за линк  TEGoVA


InformacijeСагласност за потписивање меморандума о разумевању и сарадњи двају Удружења

03. март 2011.

Дана 23.02.2011. Удружење судских вештака из Београда је послало писмо о намери предлога потписивања Меморандума о разумевању и сарадњи УСВБ са Удружењем судских вјештака Републике Српске у Бања Луци.

Дана 03.03.2011. Удружење судских вјештака РС, Бања Лука, ул. В. Платона бр.3, уважава намеру и предлог као и спремност за наведене разговоре, ради едукације судских вештака у складу са међународним стандардима, а нарочито питања цертификације.

Такође председник Удружења вјештака Републике Српске господин Драган Солић, дипл.ек. сагласан је за потписивање Меморандума о разумевању и сарадњи двају Удружења и очекује даље активности и наредне предлоге.


InformacijeУчествовање на скупштини Удружења судских вештака Црне Горе у Подгорици

29. јануара 2011.

Удружење судских вештака из Београда 29. јануара 2011 учествовало ја на скупштини Удружења судских вештака Црне Горе у Подгорици, где је представник Удружења судских вештака из Београда Академик Миладин Кнежевић узео учешће и „Поздравну реч“ на пленарном делу. Том приликом размотрена су суштинска питања у вези са радом Удружења, размењена су искуства у вези проблематике обављања послова вештачења у Србији и Црној Гори са аспекта усаглашавања ових одговорних и значајних послова ради припреме уласка у Европску Унију.
Председник Удружења судских вештака Црне Горе Проф.др Александар Ивановић подржао је и потврдио да ће узети учешће на нашем ПРВОМ КОНГРЕСУ СУДСКИХ ВЕШТАКА СРБИЈЕ који ће се одржати у овој 2011. години.

Кликните овде за цео документ


Обавештење

11-12. новембар 2010.

Удружење судских вештака Београда је узело учешће на одржаном другом научно-стручном скупу: „ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ-ГЕНЕРАТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА“ 2010. Бања Лука.

Савез иноватора РС и Привредна комора РС су организовали и одржали научно-стручни скуп у Привредној комори РС, Бања Лука.
Удружење је заступао и представљао председник Академик Миладин Кнежевић, судски вештак за економско-финансијску област и индустријску својину, са стручним радом у области: Интелектуална својина, под називом „Сагледавање интелектуалне својине у нашој земљи и окружењу региона и накнада штете због повреде Патентног права“.

1. октобар 2010.

Удружење судских вештака Београда 1.10.2010. је доставило Министарству правде предлог УСВБ за планирање и усвајање пројекције средстава за буџет 2011. у вези припрема и одржавања ПРВОГ КОНГРЕСА СУДСКИХ ВЕШТАКА СРБИЈЕ, како би се на Конгресу разматрала питања судских вештака и вештачења у земљи.
Данас када је у питању реформа правосуђа у Србији, значајну улогу код Правосудних органа заузимају судски вештаци.

30. септембар 2010.

ЗАПИСНИК и Закључци донети на VIII редовној седници Скупштине дана 30.09.2010. Кликните овде за цео документ.

23. август 2010.

Обавештавају се заинтресовани судски вештаци и правна лица која се баве вештачењем да узму учешћа у припреми за одржавање првог Конгреса судских вештака у Републици Србији. Јавни позив биће упућен од стране Удружења судских вештака Београда, Мутапова 12, Београд.


Обавештење

19. август 2010.

Обавештавају се заинтресовани кандидати и правна лица да је донет нови Закон о вештачењу («Сл. гласник РС», бр. 44/2010), који је ступио на снагу 8. јула 2010. године, и којим је прописан поступак именовања, односно уписа физичких и правних лица за обављање послова вештачења.

Сходно одредбама члана 30. Закона о вештацима, министар правде ће упутити јавни позив за именовање – упис вештака који ће бити објављен у Службеном гласнику Републике Србије и на интeрнет страници Министарства правде.

Јавни пози биће упућен 8. октобра 2010. године, 90 дана од дана ступања на снагу овог закона и садржаће услове и потребне прилоге којим се показује испуњеност услова за обављање вештачења које кандидат – правно лице за вештака подноси Министарству.

InformacijeИнформације

ВЕШТАЧЕЊЕ је провођење наређеног испитивања одређених околности важних за процес, а проводи га вештак.

ВЕШТАЧЕЊЕ:
Практична сврха сваког вештачења па и књиговодственог, јесте утврдити и разјаснити чињенице и околности које су од значаја за доношење одлуке конкретном спорном случају.

ВЕШТАЧЕЊЕ је својеврсно доказно средство.

Чл.183 ЗУП: «Кад је за утврђивање или оцену неке чињенице важне за решавање ствари потребно стручно знање којим не располаже стручно лице које води поступак, извешће се доказ вештачењем» .

Вештак је лице које својим стручним знањем помаже суду да утврди чињеницу која је предмет доказивања.

НАЛАЗ ВЕШТАКА се бави чињеницама, а МИШЉЕЊЕ њиховом стручном квалификацијом.

ТОК ИЗЛАГАЊА У НАЛАЗУ И МИШЉЕЊУ ВЕШТАКА;

Треба бити:

  1. ЈЕДНОСТАВАН
  2. ЛОГИЧАН
  3. РАЗУМЉИВ и за нестручњака

МИШЉЕЊЕ ВЕШТАКА је давање мишљења о питањима одговарајуће струке.
Мишљење вештака треба да делује уверљивошћу доказа, а не ауторитетом вештака.

У Налазу, а нарочито у Мишљењу потребна је одређеност и јасноћа, а излагање треба бити доследно и систематско.

Чињенице и околности треба да су међусобно усклађени, а свака противречност искључена или објашњена. Тако конципиран Налаз и мишљење може оправдано претендирати да код суда, другог органа и странака изазове одговарајуће уверење које их наводи да мишљење вештака прихвате као своје.

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2023 www.sudski-vestaci.org.rs