Контакт

Уже руководство УСВБ

 

Потпуно пословно име:
УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА ДОО БЕОГРАД Тадеуша Кошћушка 38

Заступник: Миладин Кнежевић, Београд (град), Србија
Моб.тел. + (381 62) 658 994
Телефон: + (381 11) 2181 354
E mail: sudski.vestaci.bgd@gmail.com
Матични број: 20218509
ПИБ: 104705582


Погледајте где смо на плану Београда.

Miladin KneževićДиректор Удружења Судских Вештака ДОО Београда
Академик Миладин Кнежевић

Кликните овде за пуну биографију

Контакт:
Адреса
: Тадеуша Кошћушка 38 11000 Београд, Србија
Тел: 011/2181-354
Моб.тел: 062/ 658 994
Тел/факс: ++381(0)11 2181 354
E-mail: miladin.knezevic.55@gmail.com

 

Milan VidićПредседник Скупштине УСВБ ДОО Београд
Милан Зјајић, дипл. ек.

Контакт:
Адреса
: Тадеуша Кошћушка 38 11000 Београд, Србија
Моб.тел: 063/551-647
E-mail: milan.zjajic@beograd.gov.rs

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2023 www.sudski-vestaci.org.rs