Београд,09.06.2013

ОТВОРЕНИ ДАН

Informacije„Отворени дан“са судским вештацима одржава се сваког четвртка са почетком у 14. ºº часова.

Желите да се информошете о вештачењу или о процени вредности капитала и имовине ради донешења пословне одлуке,позивамо вас да дођете на „Отворени дан“,где можете добити од наше независне експертске групе судских вештака УСВБ основне информације о пружању стручних услуга и савета усмерених на остваривање пословних интереса.

Наше стратешко опредељење да нашим услугама Удружење пружа квалитетну и ефикасну помоћ судовима и заинтересованим физичким и правним лицима,државним органима и локалној самоуправи у решавању сложених судских спорова,где се захтева мултидисциплинарно вештачење тима судских вештака различитих области и специјалности.
Наш циљ и сврха постојања независне експертске групе УСВБ је:

Пријављивањем за “Отворени дан“ бићете евидентирани за присуствовање на првом наредном термину.

 

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2023 www.sudski-vestaci.org.rs