Reference udruženjaРеференце

 

Процена вредности капитала и имовине предузећа:

  1. ПРВА ИСКРА – Барич 2004. године
  2. АЗОТАРА – Панчево 2004. године
  3. АЗОТАРА – Суботица 2004. године
  4. ИХП – ПРАХОВО – Прахово 2004.године
  5. ХИ «Милан Благојевић» - Лучани 2004.године
  6. ВИСКОЗА ЛОЗНИЦА – Лозница 2004.године
  7. РЕКОРД – Раковица – Београд 2004. године
  8. ФАБРИКА ЛАК ЖИЦЕ – Бор 2006.године
  9. ФАБРИКА ОПРЕМЕ И ДЕЛОВА – Бор 2006 године
  10. А.Д. ВЕНЧАЦ – Аранђеловац 2007. године
  11. ФОНД ИНЕКС ИНТЕРЕКСПОРТ А.Д. – у реструктуирању, Београд 2009. године
  12. ФОНД ИНЕКС ИНТЕРЕКСПОРТ А.Д. – у реструктуирању, Сутоморе 2009. године
  13. Белоцркванка д.о.о. у стечају из Беле Цркве 2009. годинe
  14. Холдинг компанија „Вискоза Лозница“ у стечају из Лознице 2010. год;

Процена вредности непокретне и покретне имовине за хипотекарне кредите код банака:

  1. EFG EUROBANK – Београд
  2. BANCA INTESA – Београд
  3. RAIFFAISEN BANK – Београд
  4. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА- Београд
  5. HIPO LIZING – Београд
  6. S – LIZING – Београд
  7. SOCIETE GENERAL BANK – Београд
  8. Фонд за развој Републике Србије – Београд

Рeференцна листа техничке контроле иновационих пројеката:

  1. Скадарско језеро СИБ: 04/08
    аутор: Академик Тафра Милорад - Раде, Херцег Нови, Црна Гора
  2. Водоснадбевање Боке Которске СИБ: 05/08
    аутор: Академик Тафра Милорад – Раде, Херцег Нови, Црна Гора
  3. Поступак и уређаји за производњу термички изолованих цеви СИБ: 06/08
    аутор: Мишковић Слободан, дипл. инж. маш., Михајловац, Србија
  4. Универзална каскада јаке струје, високог напона СИБ: 07/08
    аутор: Академик Митар Бороја, Београд, Србија
  5. ЕКОТАФ СИБ: 08/08
    аутор: Академик Тафра Милорад – Раде, Херцег Нови, Црна Гора
  6. Носећи блокови за зидање СИБ: 09/08
    аутор: Академик Миладин Кнежевић, Београд, Србија
  7. Електрични и хибридни генератор, мотор СИБ: 10/08
    аутор: Академик Митар Бороја, Београд, Србија
  8. ХИТ КОЦКА СИБ: 11/08
    аутор: Жељко П. Ћуктераш, Требиње, Република Српска
  9. PVC  кров са PVC столаријом СИБ: 12/08
    аутор: Академик Тафра Милорад – Раде, Херцег Нови, Црна Гора

Процена вредности опреме предузећа:

  1. АУТО СЕРВИС Г.А.Г.А., Београд 2006. године
  2. „PODEX“ д.о.о., Младеновац 2006. године
  3. „S COMPANY“ д.о.о., Београд 2006. године
  4. „PANLEVEL“ д.о.о., Мионица 2006. године
  5. TAND TRADE д.о.о., Београд 2006. године
  6. „АГРОЖИВ“ А.Д., Панчево 2006. године
  7. „NEKERMAN“ у ликвидацији д.о.о., Београд 2006. године
  8. ВОДА ВОДА д.о.о. Београд 2009. године
  9. HIPO ALPE – ADRIA LEASING д.о.о., Београд 2009. године
  10. А.Д ФАБРИКА ХАРТИЈЕ за производњу бездрвних и амбалажних папира Београд 2009. год. и друга предузећа...

Технички преглед објеката:

  1. Стан у адаптираном поткровљу стамбене зграде ул. Стојана Протића бр. 20 Београд, 2007. године
  2. Стамбени објекат у улици Господара Вучића бр. 25, Београд, 2008. године

Легализација грађевинских објеката:

  1. Записник о извршеном увиђају на лицу места за објекат који је предмет да се легализује.
  2. Записник о извршеном вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова за употребу објекта у поступку легализације.
  3. Израда пројекта изведеног објекта. Пројекат изведеног објекта садржи општи, текстуални и графички део.

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2023 www.sudski-vestaci.org.rs