ЗАПИСНИК
и Закључци донети на VIII редовној седници Скупштине дана 30.09.2010. са следећим тачкама дневног реда

 

1.   Отварање седнице Скупштине

Скупштину отворио председник УСВБ господин Миладин Кнежевић и дао реч председнику Скупштине УСВБ господину Милану Зјајићу да настави да води отворену VIII редовну седницу Скупштине.

2.   Разматрање и усвајање извештаја

- О раду и пословању УСВБ-а.
- Једногласно усвојен дневни ред који је предложен
- Извештај о раду УСВБ за 2009. годину једногласно усвојен од стране     чланова УСВБ

3.   Припрема за први конгрес судских вештака србије

- Прихваћен предлог за припрему и одржавање првог конгреса Судских вештака Србије, у сарадњи са Министарством правде Републике Србије.
- Предлог је једногласнои усвојен.

Дана 23. Августа 2010. Удружење је ову иницијативу и информацију објавило на Web sajtu, такође  Удружење је 30.09.2010. на одржаној VIII редовној седници Скупштине Усвб донело одлуку да удружење судских вештака Београда у сарадњи са Министарством правде изврши припреме за одржавање ПРВОГ КОНГРЕСА СУДСКИХ ВЕШТАКА СРБИЈЕ и да планирају и усвоје пројекције новчаних средстава из буџета Министарства правде за 2011. годину, како би се на конгресу размотрила питања вештака и вештачења у земљи. Данас када је у питању РЕФОРМА ПРАВОСУЂА у Србији значајну улогу код Правосудних органа заузимају вештаци.

4.   Избор и именовање Генералног секретаера УСВБ
      (Гласање)

- Избор Генералног секретара УСВБ.
- Предлог за избор господина Дејана Тошића за Генералног секретара усвојен једногласно од стране чланова УСВБ.

5.   Разно

- Зоран Божиновић јавио се за реч, предлог да за конгрес Судских вештака Србије буду позвани и чланови УСВ Војводине.
- Господин Велибор Лазаревић скренуо пажњу на однос Градског завода за вештачење ка проблематици вештачења и њиховом монополистичком односу у струци.
- Љиљана Трајковић дала коментар везан за УСВ Војводине.
- Слободан Ивков (није чл. Удружења судских вештака Београда) дао коментар за закон који регулише рад Удружења, са питањем везано за нови закон о Удружењима). Господин Миладин Кнежевић дао одговор у складу са новим законом о вештачењу и ставовима Министра Правде Србије.
- Управник Инст. за судску медицину у Београду проф.др. Бранимир Александрић дао коментар о потреби формирања стручних тела при Минисарству правде за избор вештака.
- Слободан Милојевић дао предлог за Конгрес да организацији треба прићи озбиљно и да сви чланови учествују заједно са Министарством правде због обимности и сложености организације Конгреса.
- Војо Поповић скренуо пажњу на проблеме субјективних снага који коче коректан рад вештака.

Након радног дела седнице Скупштине уручене су захвалнице оснивачима и члановима УСВБ и то:
1. Љубомир Р. Митровић, инж.стат. Београд
2. Мр. Лазар Радојевић, дипл.ек. Београд
3. Александра И. Ђорђевић, дипл.ек. Београд
4. Весна Х. Шулетић, дипл.ек. Београд
5. Бранислав Б. Ђукић, дипл.инж.геод. Београд
6. Љиљана М. Ђукић, дипл. инж. геод. Београд
7. Миладин С. Кнежевић, инж.стат.

 Уручена су признања која је УСВБ доделило својим изабраним заслужним члановима и  додели почасно звање  „Заслужни вештак“. Изабрани су следећи кандидати за почасно звање „Заслужни судски вештак“:
1 Вујадин Ј. Чукановић, дипл.ек Београд
2. Зоран Божиновић, инж.грађевине Београд
3. Миладин С. Кнежевић, инж.стат. Београд
4. Мр. Бранислав Марковић, дипл. ек. Београд

У Београду, 30.09.2010.

Оверава Ивона Рајчић

Записничар Дејан Тошић

 

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2023 www.sudski-vestaci.org.rs